Grave Cove

Grave Cove is een kleine inham in Hope Harbour op het vasteland van de West-Falklands en behoort tot Hope Harbour Farm.

Grave Cove

Regio: Antarctica

Bestemmingen: Falklandeilanden

Grave Cove’s grimmige buren

Grave Cove ligt 2,5 km ten zuidoosten van Westpoint Island. De baai ligt tussen een landschap van kliffen (Death’s Head Ridge) en witte zandstranden. Bij het strand zijn enkele graven te vinden, wat de grimmige namen in het gebied verklaart. De heuvels achter het strand bieden goede wandelmogelijkheden voor wie de benen wil strekken.

De vogelrijkdommen van Grave Cove

Grave Cove is de thuishaven van verschillende vogelsoorten: de kuifeenden, gespikkelde wintertalingen, Falkland stoomereenden, kolganzen en roodkopganzen. Er is ook een kolonie van wenkbrauwalbatrossen met ongeveer 200 broedparen. De baai herbergt drie pinguïnsoorten: rotsspringers (240 paren), magelhaenpinguïns en de grootste ezelspinguïnkolonie van de Falklands (meer dan 5.500 paren). Birdlife International heeft Grave Cove erkend als een belangrijk vogelgebied.

Loading