• Home
  • SGRZ NV - Stichting Garantiefondsen Reisgelden-Zakelijk

SGRZ NV - Stichting Garantiefondsen Reisgelden-Zakelijk

Oceanwide Expeditions B.V,  KvK 50590715 is aangesloten bij SGRZ.

Boekingen voor bedrijven en instellingen

U kunt dit controleren via www.sgrz.nl. Binnen de grenzen van de SGRZ-garantieregeling (http://www.sgrz.nl/garantieregeling) vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGRZ.

De SGRZ Garantie houdt in dat de opdrachtgever ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Loading