Groene zeeschildpad

Groene zeeschildpad

Naam: Groene zeeschildpad of Soepschildpad (Chelonia mydas)

Lengte: 1.5 meter (inclusief kop en staart)

Gewicht: 70 tot 200 kg gemiddeld, de grootste exemplaren maximaal 400 kg.

Verspreidingsgebied: Tropische en subtropische oceanen wereldwijd. Atlantische subpopulatie - zo ver noordelijk als Canada en Groot-Brittannië, zo ver zuidelijk als de punten van Zuid-Amerika en Zuid-Afrika. De Indische en Stille Oceaan-populatie - Van Zuid-Alaska tot aan het zuiden van Nieuw-Zeeland en Chili.

Beschermingsstatus: Bedreigd

Dieet: Volwassen dieren zijn planteneters die zich voeden met zeegrassen en algen.

Uiterlijk: Korte snuit (niet gekromd). De bovenkant van het schild heeft 5 centrale wervelschilden met aan beide zijden 4 ondersteunende ribschilden. Bruine carapax (kopborststuk), mogelijk gevlekt, gele onderkant.

Hoe voeden Groene zeeschildpadden zich?

Groene zeeschildpadden duiken om algen en zeewier te eten. Wanneer ze bovenkomen kunnen ze de gebruikte lucht in hun longen uitblazen en in enkele seconden vervangen door verse lucht. Hun zuurstofuitwisselingssysteem is aangepast om de hoge waterdruk te weerstaan zonder dat zich de decompressieziekte voordoet.

Hoe snel zwemmen Groene zeeschildpadden?

Groene zeeschildpadden zwemmen ongeveer 1.5 km per uur. Ze kunnen tot 30 km per uur versnellen als ze aan vijanden proberen te ontkomen.

Hoe planten Groene zeeschildpadden zich voort?

Het is niet zeker op welke leeftijd de Groene zeeschildpad geslachtsrijp wordt maar er wordt van uit gegaan dat dit pas plaats vindt wanneer ze 20 tot misschien wel 50 jaar oud zijn. Groene zeeschildpadden moeten meestal grote afstanden afleggen om hun broedplaatsen te bereiken - soms moeten ze meer dan 2600 km zwemmen. Veel schildpadden keren terug naar hetzelfde broedgebied waar ze zelf uit het ei zijn gekropen. Vrouwtjes paren elke 2 tot 4 jaar, mannetjes keren elk jaar terug.

Het paarseizoen is afhankelijk van het verspreidingsgebied van de schildpad. Voor schildpadden in bijvoorbeeld de tropen (de warmste zones) kan het paren het hele jaar door gebeuren, terwijl de populaties in de koelere zones paren van maart tot eind juni. Sommige populaties kennen polyandrie - één vrouwelijk dier dat verschillende mannelijke partners heeft. De vrouwtjes hebben in alle populaties de controle over het paarproces, zij moeten de mannetjes toestemming geven om te paren. Het paren gebeurt in het water. Wanneer het vrouwtje eieren gaat leggen klimt ze op het strand tot boven de getijdelijn en graaft daar een hol dat als nest zal dienen. Ze legt dan tussen de 100 en 200 eieren en begraaft die weer voor ze naar het water terugkeert. De vrouwtjes paren soms nog eens en keren dan weer terug om een tweede nest te maken. Sommige vrouwtjes maken tot 5 nesten per paarseizoen. 

Het geslacht van de ongeboren jongen wordt deels bepaald door de temperatuur van het omliggende zand - lagere temperaturen produceren meer mannetjes, hogere temperaturen meer vrouwtjes. Tussen de 2 en 5 maanden later komen de eitjes uit en trekken de jongen zeeschildpadjes instinctief direct naar het water. De jongen die alle vijanden op hun weg hebben weten te overleven zullen 3 tot 5 jaar in open zee doorbrengen voordat ze zich gaan settelen in de kustgebieden.

Hoe oud worden Groene zeeschildpadden?

Groene zeeschildpadden kunnen tot 80 jaar oud worden.

Hoeveel Groene zeeschildpadden zijn nog?

Er zijn slechts zeer ruwe schattingen van het aantal Groene zeeschildpadden wereldwijd. De beste schattingen gaan uit van 85.000 tot 95.000 geslachtsrijpe vrouwtjes.

Hebben Groene zeeschildpadden natuurlijke vijanden?

De enige natuurlijke vijand voor volwassen Groene zeeschildpadden zijn grote haaiensoorten. Jonge en pasgeboren schildpadden moeten veel meer op hun hoede zijn voor vijanden zoals krabben, vogels en zoogdieren.

7 Interessante weetjes over Groene zeeschildpadden

  • Pas uitgekomen Groene zeeschildpadden zijn onderdeel van het ‘nekton’ in de oceanen. ‘Nekton’ betekent waterdieren die in staat zijn tegen de oceaanstroming in te zwemmen. (Plankton aan de andere kant kan bijvoorbeeld niet zelf tegen de stroom in zwemmen).
  • Groene zeeschildpadden zijn de grootste schildpadden met een hard schild.
  • De naam groene zeeschildpad komt niet van hun schild maar van de groengekleurde vetlaag onder het schild. De kleur van dat vet is een gevolg van het plantendieet.
  • Omdat Groene zeeschildpadden reptielen zijn wordt hun lichaamstemperatuur niet intern geregeld (zoals bij zoogdieren) maar door hun omgeving. Dat is de reden dat sommige stranden in warmere klimaten bedekt kunnen zijn door zonnebadende Groene zeeschildpadden.
  • Mannelijke en vrouwelijke Groene zeeschildpadden lijken sterk op elkaar. Het enige uiterlijke verschil is dat de mannetjes een iets langere staart hebben en een uitstekende klauw op elke flipper die hen helpt het vrouwtje vast te houden tijdens het paren.
  • Groene zeeschildpadden zijn een van de oudste diersoorten op aarde. De soort is al meer dan 110 miljoen jaar op aarde, toen er nog dinosaurussen rondliepen.
  • Anders dan andere soorten schildpadden kunnen Groene zeeschildpadden hun flippers en kop niet in hun schild terugtrekken.
Loading