Grauwe Franjepoot

Deze hygiënische vogels zijn het grootste deel van het jaar waadvogels, maar verblijven 's winters in de oceaan. Ze hebben de gewoonte om luizen van de ruggen van walvissen te eten

Grauwe Franjepoot

Regio: Arctis

Bestemmingen: Groenland, Spitsbergen

Naam: Grauwe Franjepoot, Roodkeelfranjepoot (Phalaropus fulicarius)

Lengte: 20 cm.

Gewicht: 40 tot 75 gram, waarbij de vrouwtjes groter zijn.

Locatie: Arctisch gebied. Overwintert in Zuid-Amerika en West-Afrika.

Conserveringsstatus: Niet bedreigd.

Dieet: Plankton, insecten, schaaldieren.

Uiterlijk: Rechte gele snavel met een zwarte punt. Donkerbruin en zwart, rode onderdelen en nek, witte vlekken op het gezicht. Het verenkleed verandert tijdens de winter naar een grijze en witte kleuring.

Hoe voeden Grauwe Franjepoten zich?

Grauwe Franjepoten zijn voornamelijk steltlopers gedurende het grootste deel van het jaar, foeragerend in ondiep water. Ze zwemmen in kleine cirkels om een kleine draaikolk te creëren die insecten en kleine schaaldieren van de bodem van het water omhoogzuigt, waar ze door de snavel van de Franjepoot kunnen worden opgepikt.

Zijn Grauwe Franjepoten sociaal?

Grauwe Franjepoten reizen over het algemeen in groepen. Tijdens het broedseizoen broeden ze ofwel in enkele paren of in kleine kolonies van meer dan 20 paren.

Hoe snel bewegen Grauwe Franjepoten?

Grauwe Franjepoten kunnen vliegsnelheden bereiken tot 25 km per uur.

Hoe zijn de broedrituelen van Grauwe Franjepoten?

Grauwe Franjepoten bereiken geslachtsrijpheid al op éénjarige leeftijd.

Het broedseizoen van Grauwe Franjepoten vindt plaats in juni en juli. De broedgebieden bevinden zich naast poelen in het Arctische gebied.

In tegenstelling tot de meeste soorten zijn het de vrouwtjes van de Grauwe Franjepoot die de mannetjes achtervolgen. Ze zijn ook degene die hun nestplaatsen verdedigen tegen andere vrouwtjes, soms behoorlijk agressief. Hoewel het niet exclusief is, vormen broedparen vaak opnieuw een paar op dezelfde broedplaatsen in de daaropvolgende jaren.

De vrouwtjes bouwen het nest in lang gras of andere beschuttende vegetatie. Zodra er 3 tot 6 eieren zijn gelegd, hebben de vrouwtjes twee opties.

Als er beschikbare mannetjes zonder partner zijn, kan het vrouwtje een ander nest bouwen, een ander mannetje verleiden en een volgend legsel eieren leggen.

De tweede optie is dat het vrouwtje de broedgebieden verlaat en het zorgen voor de eieren en kuikens aan de mannetjes overlaat. Ze zal naar het zuiden vliegen naar haar winterkwartier in Zuid-Amerika of de kusten van West-Afrika.

De broedperiode duurt iets minder dan drie weken. De kuikens kunnen voor zichzelf zorgen en vliegen ongeveer 18 dagen na het uitkomen uit.

Hoe lang leven Grauwe Franjepoten?

Grauwe Franjepoten leven tot 5 jaar.

Hoeveel Grauwe Franjepoten zijn er vandaag?

Schattingen plaatsen de populatie Grauwe Franjepoten tussen 1 miljoen en 2 miljoen individuen. Deze schatting is ruw omdat er nog nooit een formele enquête is uitgevoerd.

Hebben Grauwe Franjepoten natuurlijke vijanden?

Eieren en jongen van Grauwe Franjepoten zijn prooi voor Arctische vossen. Vaak bouwen de Franjepoten echter hun nesten in de buurt van Arctische sterns of Ross' meeuwen, die neigen roofdieren af te schrikken (iets wat de kleinere Grauwe Franjepoot alleen niet zou kunnen).

7 Fenomenale Feiten over Grauwe Franjepoten

  • De vrouwtjes zijn groter en kleurrijker dan de mannetjes.
  • Hoewel Grauwe Franjepoten niet in Centraal- of Zuid-Europa leven, kunnen ze daar soms worden gevonden als ze worden afgeleid van hun migratieroute door stormen.
  • Grauwe Franjepoten zijn ongewoon omdat ze, hoewel het grootste deel van het jaar steltlopers zijn, tijdens de wintermaanden op open zee leven.
  • Grauwe Franjepoten eten luizen van de rug van walvissen.
  • Grauwe Franjepoten zijn geassocieerd met verschillende walvissen - Orka's, Beluga's, Potvissen - en soms zelfs met Walrussen.
  • Grauwe Franjepoten maken bijna altijd hun voedselwervelcirkels in wijzerzin.
  • In tegenstelling tot de andere twee soorten Franjepoten verloopt de volledige migratieroute van Grauwe Franjepoten over zee.
Loading