Steenloper

Steenloper

Regio: Arctis

Bestemmingen: Groenland

Naam: Steenloper (Arenaria)

Lengte: 20 tot 25 cm.

Gewicht: 85 - 170g.

Verspreidingsgebied: Kustgebieden - het noordpoolgebied tijdens de zomers, verschillende verspreidingsgebieden over heel de wereld tijdens de winter tot in Zuid-Afrika en Australië.

Beschermingsstatus: Niet bedreigd.

Dieet: Waterdieren, schaaldieren, zeepokken, een grote variëteit aan bij elkaar gescharreld voedsel.

Uiterlijk: Donkere camouflagekleuren tijdens de winter, lichtere pluimen tijdens het broedseizoen.

Hoe voeden Steenlopers zich?

Steenlopers zijn waadvogels, dat wil zeggen dat ze waden in ondiep water. Ze kregen hun Engelse naam - Turnstone - vanwege de gewoonte om stenen en zeewier om te keren bij hun zoektocht naar ongewervelden.

Zijn Steenlopers sociaal?

Steenlopers zijn meestal sociaal en vormen kolonies met tientallen tot duizenden soortgenoten, ze mixen zich ook onder andere zeevogel soorten. Ze echter wel agressief worden naar andere soorten wanneer het om voedsel gaat.

Hoe snel vliegen Steenlopers?

Steenlopers vliegen tot 65 km per uur.

Hoe planten Steenlopers zich voort?

Vrouwtjes zijn geslachtsrijp wanneer ze ongeveer 2 jaar zijn, mannetjes rond 4 jaar. 

Steenlopers vertonen een duidelijk verschillende verenkleed, afhankelijk van het seizoen.

Tijdens de wintermaanden zijn de veren donkerbruin en grijs. 

Tijdens het broedseizoen wordt het verenkleed lichter van kleur: een zwart en witte kop, lichtbruine rug, witte buik, en onbedekte rode poten. 

De mannetjes komen als eerste in de broedgebieden aan, ergens in mei, waarna ze meteen beginnen met een ondiep nest uit te schrapen. Ze zullen vaak met een vaste partner ieder jaar naar dezelfde broedplek terugkeren. 

Steenlopers zijn monogaam, ze kiezen meestal dezelfde partner in het volgende broedseizoen. 

In de broedgebieden kunnen Steenlopers extreem agressief zijn om hun nest te beschermen, ze kunnen daarbij tot wel 160 km per uur vliegen om een meeuw bij het nest weg te jagen. 

De nesten stellen niet veel voor, meestal kleine holtes in de grond in gebieden met lage begroeiing. Gemiddeld leggen ze 4 licht olijfkleurige eieren. Gedurende 3 tot 4 weken bebroedt het paartje de eieren om beurten. 

De kuikens kunnen het nest snel na het uitkomen verlaten en zijn dan in staat zichzelf te voeden. Na ongeveer een maand kunnen ze vliegen.

Hoe oud worden Steenlopers?

Steenlopers leven in het wild gemiddeld 6 of 7 jaar. De langste levensduur die ooit is geregistreerd was is iets meer dan 19 jaar en werd waargenomen in Finland.

Hoeveel Steenlopers leven er?

Ruwe schattingen zijn:

  • Rode Steenlopers - 450.000
  • Zwarte Steenlopers - 95.000

Hebben Steenlopers natuurlijke vijanden?

De eieren en jongen van Steenlopers zijn een prooi voor meeuwen, raven, jagers en vossen. Ter bescherming van het nest zullen de ouders vaak imiteren alsof ze een gebroken vleugel hebben, om hiermee vijanden weg te lokken van hun kroost. Volwassen Steenlopers vallen soms ten prooi aan uilen, Smellekens, valken en Sperwers.

7 Interessante weetjes over Steenlopers

  • Er bestaan twee soorten Steenlopers - de Rode steenloper (sub-noordpool), deze overwintert zo zuidelijk als Zuid-Afrika en Australië en de Zwarte steenloper (de westkust van Noord-Amerika, ‘s zomers in Alaska).
  • Dat een Steenloper agressief wordt ziet men aan zijn houding, een lage staart en een ineengedoken houding zijn hiervoor het signaal.
  • Steenlopers vliegen in hun leven meer dan 500.000 kilometer.
  • Steenlopers werden in 1758 voor de eerste keer beschreven, door Carolus Linnaeus, een beroemde Zweedse taxonoom, dokter, zoöloog en botanist.
  • Steenlopers vliegen tijdens de migratie meer dan 1000 km per dag. De migratieroutes die de Steenlopers moeten volgen kunnen ertoe leiden dat deze kleine vogel daardoor een afstand moet afleggen van meer dan 27.000 kilometer.
  • De Steenloper is verwant aan de Oeverloper.
  • Omdat Steenlopers zo ver noordelijk broeden zijn er niet veel studies gedaan naar hun broedgewoontes. 
Loading