Waar zijn de schepen?

Het GPS tracking-systeem geeft de positie van onze expeditie schepen mv Plancius, mv Ortelius en sv Rembrandt van Rijn weer. De aangegeven locaties geven bijna de real-time positie van de schepen door, welke automatisch worden bijgewerkt met regelmatige tussenpozen (maximale vertraging van 1,5 uur).