Zandloper Dolfijn

We zien deze gemakkelijk herkenbare dolfijnen het vaakst langs de Drake Passage, hoewel ze ook kunnen voorkomen in Antarctica en het sub-Antarctische gebied

Zandloper Dolfijn

Naam: Zeekoe, zee stinkdier, Wilson's dolfijnen, zuidelijke rechtshandige dolfijnen(Lagenorhynchus cruciger)

Lengte: 1,8 meter (5,9 voet)

Gewicht: 90 kg

Locatie: Antarctica, sub-Antarctische eilanden, Drake Passage

Beschermingsstatus: Minst zorgwekkend

Dieet: Vis, inktvis, schaaldieren, wormen

Uiterlijk: Witte buik, zwarte bovenkant, witte zijvlekken soms met donkergrijze variaties. Twee witte flankvlekken: een boven de snavel, het oog en de flipper; een tweede achteraan. Deze vlekken zijn verbonden door een witte strook, waardoor een zandlopervorm ontstaat waaraan de dolfijn zijn naam dankt.

Hoe voeden zandloperdolfijnen zich?

Zandloperdolfijnen gebruiken echolocatie voor oriëntatie en het lokaliseren van prooien. Een recent onderzoek heeft aangetoond dat ze klikken produceren waarmee ze prooien kunnen detecteren op een afstand die meer dan twee keer zo groot is als die van andere dolfijnsoorten.

Ze voeden zich met lantaarnvissen, inktvissen en schaaldieren en zijn ook gezien terwijl ze zich voedden in groepen zeevogels en planktonzwermen. Ze hebben conische tanden: 26 - 34 in hun bovenkaak en 27 - 35 in hun onderkaak.

Foto door Hans Verdaat

Zijn zandloperdolfijnen sociaal?

Er is niet veel bekend over het sociale of ouderlijke gedrag van zandloperdolfijnen, en hun jonge dieren worden nog minder vaak waargenomen. In een recent onderzoek werden slechts drie kalveren geïdentificeerd uit een groep van 1634 volwassen zandloperdolfijnen.
Wetenschappers denken dat dit lage aantal te wijten kan zijn aan het feit dat zandloperdolfijnen zich in de winter voortplanten, wanneer het barre weer gedetailleerde studies verhindert, maar het kan ook te wijten zijn aan de neiging van zandloperdolfijnen om schepen te vermijden.

Hoe snel zwemmen zandloperdolfijnen?

Er zijn zandloperdolfijnen waargenomen die met snelheden van 22 km/u (14 mph) zwommen.

Hoe zien de geboortereituelen van zandloperdolfijnen eruit?

De voortplantingsrituelen van zandloperdolfijnen zijn relatief onbekend, waarschijnlijk omdat deze soort in de winter broedt.

Foto door Marijke de Boer

Hoe lang leven zandloperdolfijnen?

Net als over hun voortplantingsroutines is er niet veel bekend over de levensduur van zandloperdolfijnen. In het wild leven ze waarschijnlijk tussen de 30-45 jaar, vergelijkbaar met bepaalde andere dolfijnen.

Hoeveel zandloperdolfijnen zijn er vandaag de dag?

Onderzoekers schatten dat er ongeveer 145.000 zandloperdolfijnen zijn.

Hebben zandloperdolfijnen natuurlijke vijanden?

Er is geen gedocumenteerd bewijs, maar er wordt gedacht dat orka's op zandloperdolfijnen jagen zoals op sommige andere zeezoogdieren. Op zandloperdolfijnen is nooit commercieel gejaagd.

Foto door Meike Sjoer

Vijf vervolgfeiten over zandloperdolfijnen

  • De Latijnse naam van zandloperdolfijnen, cruciger, betekent "kruisdragend", verwijzend naar hun kenmerkende kruisvormige patroon van bovenaf gezien.
  • Zandloperdolfijnen stonden vroeger bekend als stinkdieren of zeekoeien, vanwege hun zwart-witte kleur.
  • De zandlichaamdolfijn werd in 1824 door Joseph Paul Gaimard en Jean René Constant Quoy geïdentificeerd aan de hand van een tekening die vier jaar eerder in de Stille Zuidzee was gemaakt en is waarschijnlijk het enige walvisachtige dier dat als soort is geaccepteerd op basis van getuigenverslagen.
  • Zandloperdolfijnen staan niet alleen bekend om hun unieke kleur, ze zijn ook de enige dolfijn met rugvinnen ten zuiden van de Antarctische convergentie.
  • In 2010 waren er minder dan acht zandloperdolfijnen bestudeerd.

Hoofdafbeelding door Andrew Crowder

Loading