De West Africa Pelagic: Pelagic birding op zijn best!

De West Africa Pelagic: Pelagic birding op zijn best!
Cruise route
Titel: De West Africa Pelagic: Pelagic birding op zijn best!
Reisdatum:
Reiscode: PLA37-18
Duur: 12 nachten
Schip: m/v Plancius
Inscheping: Praia
Ontscheping: Vlissingen
Taal: Engelstalige reisleiding
Let op: Deze reis wordt uitgevoerd door Inezia Tours
Summary: Download cruise info in PDF
Meer over: Antarctica reizen
Cape Verde reizen
 
Reisbeschrijving

LET OP: Dit reisprogramma is enkel bedoeld als indicatie. Het programma kan variëren, afhankelijk van de plaatselijke ijs- en weersomstandigheden en om zoveel mogelijk gelegenheden te bieden om wilde dieren te zien. Het definitieve programma wordt bepaald door de expeditieleider aan boord. Flexibiliteit is cruciaal voor expeditie cruises. De gemiddelde vaarsnelheid van m/v Plancius is 10,5 knopen.

Dag 1: Vertrek uit Praia aan boord van de Plancius

Rond de namiddag gaan we aan boord van de Plancius, ons thuis op zee de komende dagen. Dit expeditiecruiseschip is speciaal gebouwd voor vogelaars en walvisfans. Stabiel, stil, comfortabel en plek zat om de onmetelijke watermassa af te speuren, zowel vanuit de observatielounge als aan dek. Aan het einde van de middag wordt het anker gelicht. De Plancius verlaat de haven van Praia en vaart richting Raso en Branco, twee kleine eilanden 120 mijl ten noorden van Santiago, het hoofdeiland van de Kaapverden. Een flink stuk varen, maar met veel moois onderweg: Kaapverdische Pijlstormvogel, Kaapverdische Kleine Pijlstormvogel, Gon-gon en Bulwers Stormvogel kunnen zich vandaag al op de triplijst vliegen. Ook zeezoogdieren laten zich niet onbetuigd. Studeer voor deze dag alvast Tuimelaar, Gewone Dolfijn en Indische Griend in. Slanke dolfijn en Potvis zouden het plaatje compleet kunnen maken.

Dag 2: Raso – zodiaccruise in de ochtend

In de ochtend dobbert de Plancius rond Raso en Branco, een hotspot voor zeevogelaars: Kaapverdische Pijlstormvogel en Kaapverdische Kleine Pijlstormvogel, Madeirastormvogeltje en Bont Stormvogeltje komen hier allemaal voor. Speciale aandacht is er voor de Roodsnavelkeerkringvogel: toppunt van onmiskenbare elegantie. We speuren naar Bruine Gent, de neef van onze Jan-van-Gent, maar ook naar Roodpootgent, een knaller voor de WP die we hier in 2016 ontdekten. Bij rustige zee zal vooral Raso onze aandacht krijgen. Een landing zit er niet in wegens ‘verboden toegang’ maar vanuit de zodiacs pogen we een glimp op te vangen van de Razo leeuwerik. 1.490 werden er nog geteld in november 2011. Dat is het. Een habbekrats. Met uitsterven bedreigd en endeem van het kleine eilandje Raso. Ook Kaapverdische Mussen en een Maanvis zouden we hier kunnen oppikken. Kort na de middag zet het schip koers naar het noorden. Vale Stormvogeltjes moeten hier al kunnen. Tijdens voorgaande trips scoorde dit stuk met o.a. Bultrug, Blauwe Vinvis en Potvis. Onechte Karetschildpad en Groene Zeeschildpad kunnen de dag op smaak brengen.

Dag 3: Dag op zee

Een dag op zee. Diepe zee. Geen land in zicht. Varen, varen en nog eens varen. Dit zou in heel wat wereldzeeën het ideale recept zijn voor de grote leegte, maar hier liggen de kaarten net iets anders. Richting het noorden kunnen we Slanke en Gevlekte Dolfijnen en Karetschildpad tegen het lijf varen. Zoals steeds op zee gelden ook hier twee vaste zeeregels: 1) verwacht het onverwachte en 2) hoe meer je kijkt, hoe meer je ziet.

Dag 4: Dag op zee

De route loopt dit jaar anders dan bij eerdere edities van de West Africa Pelagic. Directer richting de Canarische Eilanden vooral, dwars door een zee die eigenlijk nooit bezocht wordt door vogelaars. De potentie voor knallers is dan ook zeker aanwezig. Wilson’s Stormvogeltje, Zuidpooljager, adulte Vorkstaartmeeuwen, Middelste Jagers met mooi gedraaide staartpennen, groepjes Rosse Franjepoten en wie weet wat al niet meer kan hier zo maar voorbij vliegen. In het water is er ook kans op van alles. Van de kleine, acrobatische Atlantische Vlekdolfijn of Gestreepte Dolfijn tot de immens grote Blauwe Vinvis, Brydewalvis en Potvis komen hier voor.

Dag 5: Canarische Eilanden – westkant

Vanmiddag gaat het langs de Canarische eilanden. De stroom trekkende zeevogels ligt achter ons. Later in de middag nog steeds heel veel Kuhls en Scopoli’s Pijlstormvogels. Altijd leuk. De zeevogels komen vertrouwd voor: Bulwers Stormvogel, maar ook Baroli’s Pijlstormvogel, een potentiële split van de Kleine Pijlstormvogel. De Canarische eilanden staan bij heel wat toeristen bekend om hun Indische Grienden. Met hun zwarte latexpakjes aan en de massieve rugvinnen van de mannetjes blijft dit steeds weer een indrukwekkende soort. Ook Tuimelaars en Gevlekte Dolfijnen hangen hier vaak rond. In 2013 werd op dit stuk een mogelijke Spitssnuitdolfijn van De Blainville opgepikt. De trip van 2011 scoorde hier een groep Snaveldolfijnen.

Dag 6: Desertas eilanden

We varen langs de Desertas eilanden, onderdeel van de Madeira-archipel, op iets meer dan 20 mijl van Funchal, de hoofdstad van Madeira. De eilanden en de omliggende zee zijn sinds 1990 een natuurreservaat dat in twee delen is verdeeld. Het zuidelijke deel van Deserta Grande en Bugio is verboden terrein voor bezoekers, er is slechts een onderzoeksstation met drie parkwachters in het gebied. De eilanden zijn tot reservaat uitgeroepen vanwege de zeer belangrijke zeevogelkolonies, met naast “algemenere” soorten als Kuhls Pijlstormvogel, Bulwers Stormvogel en Madeirastormvogeltje ook de zeer zeldzame Gon-gon (Fea’s Petrel) en Freira (Zino’s Petrel). Ook zeezoogdieren komen hier in grote aantallen voor met soorten als Gewone Dolfijn, Tuimelaar, Indische Griend en wellicht ook Vinvis of Bryde-vinvis. Van de grotere soorten is Potvis het algemeenst, zij leven in de diepe wateren rond Madeira waar ze op inktvis jagen. Er leeft ook een kleine populatie van iets meer dan 20 Monniksrobben in het gebied rond de Desertas Eilanden, maar om deze ernstig bedreigde soort te zien, is er erg veel geluk nodig. Het moment waarop we de Desertas eilanden bereiken, staat nog niet vast. Tussen de Canarische Eilanden en Desertas staat een sterke stroming die bepalend zal zijn voor het moment van aankomst. Laat in de middag zou optimaal zijn, dan hebben we de grootste kans op het vinden van de zeldzaamste soorten….

Dag 7: Dag op zee – seamounts

In de ochtend ligt de Plancius in de buurt van de Seine Seamount, een oude onderzeese vulkaan die deel uitmaakt van de Madeira-archipel. De top van de vulkaan zit op 80 meter onder de zeespiegel. De omliggende zeebodem gaat naar een stevige diepte van 5.000 meter. Dit is top, want dergelijke onderwatertopografie gaat vaak gepaard met enorme opwellingen van voedselrijk water. Diepzeesoorten komen aan de oppervlakte, omhoog gestuwd langs de hellingen van onderwatercanyons. Dit is pas de eerste keer dat de Plancius deze route bevaart. Een echte expeditie derhalve, waarbij we niet echt weten wat we mogen verwachten. We mikken hier vooral op Potvissen en mogelijk ook spitssnuitdolfijnen. In de loop van de middag staat de tweede ‘zeeberg’ geprogrammeerd: de Ampere Seamount, onderdeel van de Horseshoe-archipel. Ook hier ligt een onderzeese vulkaan, nu slechts 60 meter onder de zeespiegel. Deze seamount is 4.700 meter hoog en beslaat een oppervlakte van 3.600 km². De oostelijke en zuidelijke flanken zijn extreem steil en lopen op sommige plaatsen over honderden meters loodrecht naar beneden. De westelijke en noordelijke flanken hellen langzamer af, al zitten er ook een paar flink steile stukken bij, waardoor een soort terrasstructuur ontstaat. Hier is dus zonder meer een verhoogde waakzaamheid voor het zoeken naar walvissen en dolfijnen vereist. Verwacht het onverwachte!

Dag 8: Dag op zee

Vandaag proberen we ons te positioneren vlakbij de Gettysburg Seamount (die slechts 20 meter onder het wateroppervlakte piekt) en van daar gaat het naar de Ormonde Seamount, eveneens gelegen op de Gorringe Ridge. Ook hier is de omliggende zee 5 kilometer diep, maar reikt de top van de vulkaan tot ongeveer 30 meter onder de oppervlakte. De richel ligt op de Azoren-Gibraltar-breuklijn en is 60 km breed en 160 km lang. Opvallend: we vermelden weinig soorten. Zou er dan weinig zitten? Zeker niet! De onderwatertopografie heeft alles in zich om een topgebied te zijn. Gewone Vinvis, Potvis, Gewone Spitssnuitdolfijn, Noordelijke Butskop, …: alles zou hier moeten kunnen, om nog maar te zwijgen van de mogelijkheden op vogelgebied. Alleen: dit gebied wordt weinig bevaren door zeefans. Wij zitten hier aan boord van een baanbrekende trip!

Dag 9: Noordwesten Iberisch Schiereiland

We varen langs de kust van Portugal noordwaarts, zo dicht mogelijk bij de rand van het Continentaal Plat. Dit is de overgang van het diepe zeewater van de Atlantische Oceaan naar het relatief ondiepe water voor de kust. Ook hier wordt het uitkijken naar Vorkstaartmeeuw, Middelste Jager, Kleinste Jager, Vale Pijlstormvogel en Europees Stormvogeltje. Voor de fans van blows: hier zou het wel eens raak kunnen zijn. Een blow is de lucht die door walvissen wordt uitgeblazen, vermengd met waterdeeltjes. Die spuitfonteinen zijn vaak al op kilometers afstand te zien en geven aan waar de grotere jongens zich exact bevinden. Afhankelijk van de vorm, richting en hoogte van een blow kan er vaak al gezien worden om welke soort het gaat. Vooral Potvis, Gewone Vinvis en verschillende soorten spitssnuitdolfijnen fourageren graag in deze gebieden. Omdat dit deel van de Atlantische Oceaan maar zeer zelden bezocht wordt door vogelaars, zijn ook uit deze regio nauwelijks recente gegevens beschikbaar. Van Madeira en de Golf van Biskaje weten we wel dat dit hotspots zijn, dus waarom zou het middenin dan niet goed zijn? Aan ons om deze witte vlek in te vullen! In de loop van de dag bereiken we volgens planning Cabo Ortegal, de meest noordwestelijke punt van het Iberisch Schiereiland, en varen we verder, richting het noordelijke deel van de Golf van Biskaje.

Dag 10: Golf van Biskaje

We bereiken de Golf van Biskaje, voor sommigen al bekend terrein. Dit is immers onderdeel van de route zoals die ook door de Pride of Bilbao werd bevaren. Uitvoerig onderzoek vanaf de Pride of Bilbao toonde aan dat hier 32 soorten walvisachtigen voorkomen. Niet allemaal op dezelfde plek, niet allemaal op hetzelfde moment en niet allemaal even algemeen, maar dit zegt toch wel wat. Begin mei, het moment waarop de Plancius door de Golf van Biskaje vaart, worden volgende soorten regelmatig gezien: Tuimelaar, Gewone Dolfijn, Gestreepte Dolfijn, Gewone Griend, Gramper, Noord-Atlantische Dwergvinvis, Gewone Vinvis en Potvis. Vooral het dolfijnengeweld kan hier leuk zijn met groepjes van enkele tientallen dieren die minutenlang meevaren op de boeggolf van het schip. Gestreepte dolfijnen zijn ook echte luchtacrobaten die het merkbaar naar hun zin hebben in dit onmetelijke dolfinarium, zonder hoepels, maar wel met enthousiaste toeschouwers. Zeevogelgewijs wagen we ons aan o.a. Vale Pijlstormvogel, Europees Stormvogeltje, Vaal Stormvogeltje, Zeekoet, Alk, Grote Jager, Kleine Jager, Jan-van-Gent en Noordse Stormvogel en mogelijk nog een onverwachte soort of twee….

Dag 11: Golf van Biskaje – Bretagne

We varen de Golf van Biskaje uit langs de kust van Bretagne. Voor de kust liggen verschillende eilanden, waarvan Ile d’Ouessant bij vogelaars waarschijnlijk het bekendste is. Hoewel dit eiland haar faam vooral door najaarsdwaalgasten heeft verworven, broeden er op dit eiland ook Papegaaiduikers, Alken, Zeekoeten, Stormvogeltjes en Jan-van-Genten. We zitten nu in de ondiepere zones en de diepzeesoorten liggen achter ons. Dit is het stuk waar vooral Tuimelaars en Bruinvissen kunnen opduiken. Vooral die laatste kunnen notoir lastig zijn om op te pikken: even een heel klein rugvinnetje en weer weg.

Dag 12: Het Kanaal

Het Kanaal is de drukstbevaren zeeroute ter wereld. Hier zijn het vooral de soorten van een Belgisch/Nederlandse zeetrekteldag die de dienst uit maken. Noordse Stormvogel, Grote Jager, Drieteenmeeuw, Jan-van-Gent, Visdief, Noordse Stern en regelmatig nog een Europees of een Vaal Stormvogeltje. Mogelijk kan een Plancius vol speurende ogen er nog een pak onverwachte gasten uithalen. Het aantal schepen neemt toe, land komt in zicht, de kust lonkt: we zijn bijna thuis.

Dag 13: Noordzee – Westerschelde. Aankomst in Vlissingen

In de ochtend varen we de Westerschelde op, richting Vlissingen. Ook hier valt nog het nodige te zien: Dwergstern, Slechtvalk en Wespendief werden eerder vanaf het schip gezien en ook Grijze Zeehond, Gewone Zeehond en Bruinvis behoren tot de mogelijkheden. Als het schip is aangemeerd gaan we van boord en eindigt onze reis. De primeur van deze spannende en veelbelovende route was voor u…

m/v Plancius

Ons ijsversterkte schip m/v Plancius is een uitstekend schip voor expeditie reizen in het noordpoolgebied en Antarctica. Naar schip >>

Hutten & prijzen

2-persoons hut met raam

Windows Info Info
 • 1 raam
 • 2 bedden
 • Privé douche & toilet
 • Bureau & stoel
 • Haardroger
 • Flatscreen TV
 • Telefoon en Internet verbinding
 • Voldoende bergruimte
Info Info
Gedeelde hut
3095 USD

Deel uw hut met anderen voor de beste prijs

Info
1-persoons hut
5261.5 USD

Prijs voor de hut, bezet door 1 persoon (1,7x de gedeelde prijs).

Info Info
Volledige hut
6190 USD

Prijs voor de hut, volledig bezet.

Superior

Windows Windows Info
 • 2 ramen
 • 1 2-persoons bed
 • 1 bank bed
 • Privé douche & toilet
 • Bureau & stoel
 • Haardroger
 • Flatscreen TV
 • Koelkast
 • Koffie en thee zetter
 • Telefoon en Internet verbinding
 • Voldoende bergruimte
Info
1-persoons hut
5856.5 USD

Prijs voor de hut, bezet door 1 persoon (1,7x de gedeelde prijs).

Info Info
Volledige hut
6890 USD

Prijs voor de hut, volledig bezet.